วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้แทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม