วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม KM ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม