วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เปิดโครงการประชุมเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการศึกษาต่อสายอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบรรยายพิเศษการจัดการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบลและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการศึกษาต่อสายอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบรรยายพิเศษการจัดการศึกษาในชีวิตวิถีใหม่ภายใต้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี