วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม Science Stone อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ โดยมี ผศ สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นประธานในการประชุม