วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคัดเลือก “คนดีศรีตานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคัดเลือก “คนดีศรีตานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักกงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี อาคาร2 ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม เป็นประธานในการประชุม