วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยผ่านกลไกของ กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ โดยผ่านกลไลกศจ.ปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาต่อยอด

ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในกศจ.ปัตตานี ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี โดยลงพื้นที่
ณ หน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่

  • สังกัดสพม.ปัตตานี (โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ , โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์)
  • สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 (โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 (โรงเรียนบ้านวังกว้าง)
  • สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 (โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ (เพียรอนุสรณ์) สังกัด อปท. (โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี)
  • สังกัด สอศ. (วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ , วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี)
  • สังกัด สช. (โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา) สังกัด ตชด. (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4)
  • สังกัด กศน. (สำนักงานกศน.อ.ยะรัง) และสังกัด สศศ. (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี)

อัลบั้มภาพนิเทศ: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393545022895264&type=3