วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม