วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พิธีมอบโล่รางวัล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดง ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการศึกษา และผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค 18 ภาค และ 77 จังหวัด ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี