วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมรับฟังจุดเน้นเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังจุดเน้นเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รับชมการแสดงความสามารถพิเศษของสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง และรับฟังการเสวนาทางวิชาการ “มุมมองนักวิชาการกับการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”ภายใต้โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา โดย ​

  1. ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ​อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ​รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ​อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ​ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ​ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. ​ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ​ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินรายการโดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร