วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียน ผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวเมตตา นาคพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะทำงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ณ. อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียน ผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910  ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)