วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียน ผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวเมตตา นาคพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะทำงาน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910 ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ณ. อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมนักเรียน ผู้สมัครขอรับทุนโครงการ 910  ทุนการศึกษา ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา