วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธารในการประชุมหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565