วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม ศธจ. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม