วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ศธจ.ปัตตานีลงพื้นที่ร่วมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้”

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้” ณ โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์

และเวลา เวลา 15.00 น. ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนขนอมพิทยา