วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการสร้างและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการสร้างและส่เสริมการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ภายใต้กิจกรรม “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้” ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช