วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ร่วมงานสัมมนาแถลงและเผยแพร่ผลการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงานสัมมนาแถลงและเผยแพร่ผลการศึกษา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี