วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน และนางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และวางพวงมาลา โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมวันมหิดล และวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพิเศษ 100 ปีสมเด็จพระบรม ราชชนก เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อไป


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม