วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีคูณูปการ และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน