วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีและร่วมส่งผู้อำนวยการประกายแก้ว ศุภอักษร ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี