วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมเพื่อซักซ้อมการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม