วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและข้าราชการในสังกัด ร่วมร้องเพลงชาติในกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
QR Code หน้านี้ :
QR:  วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)