วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงค์ไทยระดับจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงค์ไทยระดับจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมศรีนครา อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม