วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา 3 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o08 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช