วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ณ โรงเรียนคณะราษฏรบํารุง จังหวัดยะลา