วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีดร.ชาครีย์ คะนอง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี ณ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี