วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรม “สานฝัน รวมใจ เป็นหนึ่ง เพื่อสานฝันเยาวชน จังหวัดปัตตานี”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ “สานฝัน รวมใจ เป็นหนึ่ง เพื่อสานฝันเยาวชน จังหวัดปัตตานี” ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มอ.ปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรม “สานฝัน รวมใจ เป็นหนึ่ง เพื่อสานฝันเยาวชน จังหวัดปัตตานี”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี