วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม