วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา” ภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ณ โรงแรม
ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

Google Drive Image