วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 18/2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 รวมทั้งแนวทางการบริหารงานในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image