วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานฎครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงการดำเนินการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

Google Drive Image