วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสุชดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล และนางสาวมัชฌิมา ชูหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะฯ
ศึกษา’ตานี ร่วมกับ ศรภ.7 ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ศึกษา’ตานี จัดกิจกรรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567