วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานีปัตตานีร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในการประชุม

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานีปัตตานีร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”