วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสุชดา สุขอนันต์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเมธาพร จวงเศวต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายธันน์พัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายปริวัติ จันทโร นิติกรปฏิบัติการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระครูอนุศาสน์กิจจาทร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม ณ วัดอรัญวาสิการาม ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image