วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ศธจ.ปัตตานีร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม พลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม พลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมศรีฟาฏอนี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานีร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรม พลังเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา