วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image