วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

กิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

Google Drive Image