วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาภาษาไทยในโครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12.45 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาภาษาไทยในโครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและสถาบันรามจิตต ณ ห้องประชุมมหาเลลา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดย มีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาภาษาไทยในโครงการโรงเรียนพระราชดำริฯ