วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image