วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2564

         เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ) เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี