วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับมอบนโยบายในการบริหารงานและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ในการนี้ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้ ร่วมแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และ รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดยะลา

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image