วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมต้อนรับนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่เป็น ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในนามผู้แทน กศจ. นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิลาศ ชูช่วย รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image
Google Drive Image Google Drive Image