วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการภายใน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด จำแนก แยกแยะและคิดคำนวณ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบและตัดสินใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นเวทีในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

Google Drive Image