วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 10/2564

การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 10/2564

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเข้าร่วมประชุม ซี่งมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี