วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสุชดา สุขอนันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

Google Drive Image