วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ เพื่อน้องเด็กพิการจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ เพื่อน้องเด็กพิการจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันสร้างความสุขและเปิดโอกาสให้เด็กพิการในจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตและพัฒนาทักษะทางสังคมณ ลานบริเวณหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

Google Drive Image