วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2566 โดยมีนายพันเทพ สวุรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา (สังกัด สช.ปัตตานี) ได้จัดกิจกรรม “แสดงหุ่นยนต์ (Arduino Robot)” เพื่อเป็นการโชว์ผลงานและความสามารถของนักเรียน รวมทั้งให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ที่มีความสนใจในด้านนี้ รวมถึงหน่วยงานในจังหวัดปัตตานีที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

Google Drive Image