วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ณ โรงเรียนเบญจมราชทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะเพื่อนครูในจังหวัดปัตตานี สำหรับกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 มีกิจกรรมทางศาสนาพุทธคือโดยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 19 รูป แด่ครูผู้วายชนม์และความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมทางศาสนาอิสลามโดยการร่วมละหมาดฮายัต ณ มัสยิดกลางประจังหวัดปัตตานี และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จังหวัดปัตตานี
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกร สิริวิบลยราชกุมาร
ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2566 “ระดับประเทศ”
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ ครูอาวุโส ประจำปี 2561, 2562 และ 2563 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ) จังหวัดปัตตานีติดต่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี