วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเมตตา นาคพันธ์ ในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image
Google Drive Image