วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

การประชุมคณะทำงานวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงาน การกำหนดภาระหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรมการ/คณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมคณะทำงานวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566