วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 27/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 27/2564

                        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 27/2564 และคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมาเรียม ยะสะแต ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั่้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี