วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน โดยมีนายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Google Drive Image